سرمایه - آیا شرایط سرمایه گذاری خارجی در ایران فراهم است؟

19 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سرمایه گذاری خارجی یکی از نیازهای اصلی اقتصاد ایران است. اما آیا مقامات مسئول، شرایط سرمایه گذاری خارجی را فراهم کرده اند؟