سرمایه - اثرات تصمیم بانک مرکزی به کاهش میزان بهره

22 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

تصمیم بانک مرکزی ایران برای کاهش میزان بهره بانکی، هر چند سپرده گذاران بانک ها را ناراضی کرده اما تولید کنندگان را که به امید دریافت وام های کم بهره هستند تا حدی امیدوار می کند.