سرمایه - اثرات لغو یکباره تحریمها بر اقتصاد ایران

12 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایران خواهان آن است که تحریم های بین المللی به محض دستیابی به توافق هسته ای برداشته شود. اما، آیا لغو فوری و یکباره تحریم ها حتی اگر عملی باشد، گزینه مطلوبی برای اقتصاد ایران است؟