سرمایه - اقتصاد ایران در انحصار دولت

21 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران مسئولان می گویند اصنافی مانند نانوایی ها، حتی اگر ارزان فروشی کنند نرخ های مصوب دولتی را نادیده گرفته اند و باید مجازات شوند. این بخشی از واقعیت اقتصاد کاملا دولتی ایران است.