سرمایه - انتقال سرمایه از ایران به دیگر کشورها

05 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر شما بخواهید سرمایه خود را بکار بگیرید، آن را در ایران به کار می گیرید یا مثل تعداد دیگری از ایرانیان آن را به مناطقی مثل دوبی و ترکیه منتقل می کنید؟ در برنامه این هفته به فرار یا انتقال سرمایه از ایران می پردازیم.