سرخط خبرهای جمعه ۶ اردیبهشت| خروج شرکت های آسیایی از ایران و بحثها درباره پایان معافیت خرید نفت از ایران

06 اردیبهشت 1398