سرباز اسير آمريکايی در افغانستان

29 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامات ارتش آمریکا می گویند یک نوار ویدئویی از بوُ برگدال (Bowe Brtgdahl) سرباز آمریکایی دریافت کرده اند که از چهار سال پیش در افغانستان در اسارت بسر می برد. به گفتۀ مقامات آمریکایی برگدال در این ویدئو در حال نزار و در شرایط جسمی ضعیفی دیده می شود. آنها امیدوارند که از طریق این ویدئو به محل نگهداری سرباز آمریکایی و اسیر کنندگان او پی ببرند.