سرانجام وعده‌های روحانی

14 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن روحانی گفته بود با اجرای برجام چرخ زندگی مردم خواهد چرخید؛ آیا چرخ زندگی شما چرخید؟