صرافان تهران دلاری برای خرید و فروش ندارند

16 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ریال باز هم بخشی از ارزش خود را از دست داد. در حالی که به گزارش خبرگزاری های در ایران«صرافان دلاری برای خرید و فروش ندارند» یک کارشناس ارشد اقتصادی امروز گفت خطای مجلس در بحران ارزی کم تر از دولت نیست. گزارش از وفا آذربهاری.