سقوط شاخص ها در بورس بر اثر نگرانی از افزایش تعرفه های آمریکا علیه محصولات چین

19 اردیبهشت 1398