سقوط ریال ادامه دارد

10 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دلار از مرز ۳۴۰۰ تومان عبور کرد. براساس تازه ترین گزارش ها، کاهش بی سابقه ریال، پول ملی ایران را بی ارزش ترین پول منطقه کرده و کاهش ۱۰۰۰ دلاری در آمد سرانه ایرانی ها را به دنبال داشته است. گزارش از وفا آذربهاری.