سقوط مرگبار هواپیما و امنیت پرواز در ایران

30 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دلیل اصلی سقوط هواپیمای تهران – یاسوج را چه میدانید؟ عملکرد دولت در زمینه امدادرسانی چگونه بوده است؟ آیا از کیفیت و امنیت پروازها در ایران رضایت دارید؟