به‌روز رسانی توصیه های مرکز پیشگیری بیماری‌ها در آمریکا درباره آلرژی و حساسیت‌های فصلی

12 مارس 2018
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در آستانه تغییر فصل و رسیدن بهار، سی دی سی، مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا، راهنمای عمل خود را برای پیشگیری و درمان واکنش های حساسیتی به روز کرده و انتشار داده است.