«کانر مک گرگور» قهرمان ایرلندی «یو اف سی» دوباره اعلام بازنشستگی کرد

06 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کانر مک گرگور قهرمان مشهور ایرلندی در شبکه های اجتماعی گفت به فعالیت های حرفه ای خود در ورزش های رزمی مختلط پایان می دهد و بازنشسته می شود.