آشفتگی باشگاه نفت تهران

08 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پیام یونسی پور، خبرنگارورزشی در گفتگو با علی عمادی از تلویزیون صدای آمریکا با اشاره به مصاحبه علی کریمی، سرمربی برکنار شده نفت تهران، از سردرگمی این باشگاه با مالکان مختلف در ماه های اخیر و بی تفاوتی سازمان لیگ سخن گفت.