تحلیل علی تازرونی از لیگ جهانی والیبال

06 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

علی تازرونی، کارشناس والیبال در گفتگو با علی عمادی از تلویزیون صدای آمریکا، با تحلیل فنی بازیهای تیم ملی ایران در لیگ جهانی ۲۰۱۶، عملکرد تیم ملی را مثبت ارزیابی کرد.