تمرین تیم ملی آمریکا در تهران

27 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از دومین تمرین تیم ملی والیبال آمریکا در ایران، جان اسپرا، سرمربی تیم ملی والیبال آمریکا، با دشوار خواندن دیدار در برابر تیم ایران، در مقابل تماشاگران پرشور ایرانی، به پرسشهای علی عمادی، کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا پاسخ داد.