مایلی کهن آزاد میشود

21 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در پی زندانی شدن محمد مایلی کهن سپس رضایت دادن علی دایی، حسینعلی کلانی، پیشکسوت فوتبال ایران، با غیر اخلاقی خواندن این اتفاق، و نقش رسانه ها در این موضوع، به پرسشهای علی عمادی، کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا، پاسخ داد.