بررسی سخنان کارلوس کی روش در گفت و گو با محمود ابراهیم زاده

30 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

محمود ابراهیم زاده، کارشناس فوتبال با اشاره به حضور طولانی مدت کی روش در ایران و آشنایی او با همه مسائل سیاسی و اجتماعی، سخنان او را دلیلی برعدم مدیریت فدراسیون و کارایی مدیران ورزش ایران دانست.