آخرین وضعیت بیت الله عباسپور، قهرمان پرورش اندام ایران

03 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

مهران حداد، ورزشکار رشته پرورش اندام در گفتگو با علی عمادی، خبرنگار ورزشی صدای آمریکا، به بررسی بیماری و روند بهبودی بیت الله عباسپور، قهرمان پرورش اندام ایران پرداخت.