حاشیه های انتخابی تیم ملی کشتی

23 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسیب سروندی، خبرنگار ورزشی و کارشناس کشتی با ارزیابی اتفاقات رقابتهای انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در مشهد، به پرسشهای علی عمادی کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا پاسخ داد.