تحلیل مرتضی شیاری از والیبال ایران در لیگ جهانی ۲۰۱۵

01 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مرتضی شیاری بازیکن سابق تیم ملی ایران و کارشناس والیبال با ارزیابی دیدارهای ایران مقابل و آمریکا و دو بازی پیش روی ایران مقابل لهستان، به پرسشهای علی عمادی، کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا پاسخ داد.