انتقاد معمری از کادر فنی والیبال

30 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

علیرضا معمری، کارشناس والیبال، با ارزیابی شکست های تیم ملی والیبال ایران و انتقاد ازعملکرد کادر فنی تیم، به پرسشهای علی عمادی کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا پاسخ داد.