ناکامی فرنگی کاران ایران در روز سوم

26 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا فتاحی، کارشناس کشتی در گفتگو با علی عمادی از تلویزیون صدای آمریکا با اشاره به متفاوت بودن رقابتهای کشتی در المپیک با دیگر میادین بین الملی، المپیک را محل شکوفایی شگفتی سازان توصیف کرد.