مسابقات والیبال برفی در ایران با چه قوانینی برگزار می شود

27 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رحمت نوری، مربی تیم های والیبال روی برف بانک سرمایه در گفتگو با علی عمادی از تلویزیون صدای آمریکا، با شرح قوانین والیبال در برف، از سطح بالای مسابقات بین المللی دیزین گفت.