شکایت عربستان بابت نام خلیج فارس

27 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی در گفتگو با علی عمادی از تلویزیون صدای آمریکا به تحلیل شکایت عربستان سعودی از ایران بابت درج نام خلیج فارس بر روی پوشاک و وسایل ورزشی کاروان ایران در پارالیمپیک ریو پرداخت.