وزير ورزش استعفا داد

28 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پيام يونسی پور خبرنگار ورزشی در گفتگو با علی عمادی از تلويزيون صدای آمريكا به دلايل كنارگيری محمود گودرزی و جانشينان احتمالی وی در وزارت ورزش و جوانان پرداخت.