استویچف، نزدیک به نیمکت تیم ملی والیبال

07 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرتضی شیاری، کارشناس والیبال در گفتگو با علی عمادی از تلویزیون صدای آمریکا، با اشاره به حضور رادوستین استویچف بلغارستانی در تهران، از احتمال رسیدن این مربی به نیمکت تیم ملی والیبال و اصرار فدراسیون ایران برای دستیار ایرانی در کنار استویچف خبرداد.