جوانگرایی، حلقه گمشده والیبال ایران

13 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرتضی شیاری، عضو کمیته فنی تیم ملی ب والیبال آمریکا با اشاره به عدم تغییرات موثر و فقدان جوانگرایی در ترکیب تیم ملی والیبال ایران، بهره نبردن از تمامی پتانسیل مربیان والیبال برای تیم های ملی ب و امید را به ضرر آینده والیبال ایران دانست.