انتخابات ریاست فدراسیون والیبال

07 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایرج مظفری، کارشناس والیبال در گفتگو با علی عمادی از تلویزیون صدای آمریکا، با ارزیابی شرایط نامزد های تصدی پست ریاست فدراسیون والیبال، بر لزوم داشتن برنامه از سوی آنها و نیاز به همراهی پیشکسوتان والیبال برای پیشرفت این ورزش در ایران تاکید کرد.