ارزیابی عملکرد والیبال در هفته چهارم لیگ ملتها

28 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی تازرونی، کارشناس والیبال با اشاره به حضور درخشش در تیم ملی ایران، حضور آنها را نتیجه آسیب دیدگی های گسترده بازیکنان اصلی دانست و ابراز امیدواری کرد تا از این جوانان در تیم ملی ب. در بازیهای آسیایی هم استفاده شود.