کشتی ایران و آمریکا در میدان تایمز نیویورک

29 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هومن توکلیان، عضو کمیته برگزاری مسابقه کشتی تیم های ایران و آمریکا در تایمز اسکوئر نیویورک، در گفتگو با علی عمادی از صدای آمریکا، به تشریح برنامه های این مسابقه پرداخت.