شطرنج قهرمانی جهان در تهران

26 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

الشن مرادی، استاد بزرگ شطرنج در گفتگو با علی عمادی از تلویزیون صدای آمریکا با ارزیابی چهلمین دوره رقابتهای شطرنج بانوان جهان در ایران، به اعتراض ها، حاشیه های پیش از این رقابتها و آخرین نتایج اشاره کرد.