تغییرات جدید قوانین کشتی، در آستانه مسابقات جهانی پاریس

26 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر بابک شادگان، رئیس کمیته پزشکی اتحادیه جهانی کشتی در گفتگو با علی عمادی از تلویزیون صدای آمریکا، از طرح های این کمیته برای تغییر برنامه مسابقات و کنترل آسیب دیدگی ها در زمان مسابقات خبر داد.