تحلیل خسروجردی از تنش فوتبالی عربستان و امارت با ایران

16 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی با ارزیابی شرایط به وجود آماده میان فدراسیون های فوتبال امارات و عربستان و تحلیل درخواست عرب ها برای پیوستن ایران به تیمهای شرق آسیا، به پرسشهای علی عمادی، کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا پاسخ داد.