گفتگو با مسیب سروندی کارشناس کشتی درباره پس گرفتن میزبانی جام جهانی کشتی توسط ایران

24 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

مسیب سروندی، کارشناس کشتی در گفتگو با علی عمادی از تلویزیون صدای آمریکا، به ارزیابی دلایل بازپس گیری میزبانی جام جهانی ۲۰۱۸ کشتی فرنگی از اهواز و کناره گیری رسول خادم پرداخت.