موزه زیر آب اسپانیا، با یادمان پناهجویان غرق شده

07 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چهارمین موزه زیر دریایی جهان در اسپانیا گشوده شد. قبلاً سه موزه دیگر در کشورهای دریای کاراییب و مکزیک برپا شده بود. از مشخصات ویژه این موزه قایقی است که درد و رنج پناهجویان را به تصویر می کشد.