جنگ گوجه فرنگی در اسپانیا

06 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جنگ گوجه فرنگی در اسپانیا موسوم به " توماتینا " هفتاد ساله شد. هزاران نفر در خیابان های شهر بونوئل، گوجه فرنگی به هم پرتاب کردند.