برگزاری مسابقه خیریه سالانه دو همگانی در پایتخت اسپانیا

27 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مادرید اسپانیا امروز صحنه شرکت قریب ده هزار نفر در یک مسابقه دو بود که همه ساله با هدف جمع آوری کمک های خیریه برگزار می شود.