تجمع خودجوش مسلمانان در اعتراض به خشونت‌های داعش در بارسلون

28 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروهی متشکل از دست کم یکصد مسلمان که به طور خودجوش به ساکنین محلی پیوسته بودند، در روز شنبه در ناحیه رامبِلا در بارسلون جمع شدند تا مخالفت خود را با تروریسم و خشونت اسلامگرایان افراطی ابراز کنند.