پدرو گونزالز گیتاریست جاز از اسپانیا

16 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پدرو گونزالز ۱۷ ساله در مغازه گیتارفروشی موسیقی جاز می نوازد و تصمیم به تحصیل در بهترین مدارس موسیقی دارد.گزارش امید رهنورد