دانشجوی اسپانیایی با اسباب‌بازی لگو بازوی رباتیک ساخت

19 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک نوجوان ۱۹ ساله اسپانیایی که به طور مادرزادی از داشتن یک دست محروم است، با اسباب بازی لگو برای خودش یک بازوی رباتیک ساخته است.