فناوری پهپاد به کمک بزهای کوهی اسپانیا می آید

05 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جامعۀ علمی اسپانيا با استفاده از فناوری پهپاد تلاش می کند بزهای کوهی را که نسل شان در اثر ابتلا به بيماری پوستی و همه گير جرب در معرض نابودی کامل است، نجات دهد.