رونمایی از «قلم هوشمند» و «چشم سوم» اسرائیلی‌ها در کنگره جهانی موبایل در اسپانیا

09 اسفند 1397