انتظار برای تغییر در ترکیب مجلس و دولت در پی انتخابات اسپانیا

29 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهروندان اسپانیا روز یکشنبه ۲۰ دسامبر به پای صندوق های رای رفتند تا در انتخابات عمومی آن کشور شرکت کنند. انتظار می رود این انتخابات نظام سیاسی دو حزبی آن کشور را تغییر دهد و پای احزاب جدید را به مدیریت کشور باز کند.