چالش تشکیل دولت در پی اعلام نتایج انتخابات اسپانیا

30 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با وجودی که حزب حاکم اسپانيا به رهبری ماريانو راخوی، نخست وزير آن کشور در انتخابات پارلمان بار ديگر توانست اکثر آرای انتخاباتی را کسب کند، استقبال از احزاب جوان و مخالف حزب حاکم نشان از تغییر در ترکیب سیاسی دولت اسپانیا دارد.