تصویر سازی روی بوم با انفجار باروت توسط هنرمند چینی

26 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک هنرمند چینی از سبک غیر متعارفی برای خلق آثارش استفاده می کند. او در حال کار روی یک سری اثر برای نمایشگاه ویژه ای در اسپانیاست و تصاویر روی بوم را با انفجار باروت خلق می کند.