دولت اسپانیا برای جلوگیری از همه‌پرسی در کاتالونیا نیروی اضافی اعزام می‌کند

31 شهریور 1396