دولت اسپانیا برای جلوگیری از همه‌پرسی در کاتالونیا نیروی اضافی اعزام می‌کند

31 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت اسپانیا می گوید برای جلوگیری از انجام همه پرسی استقلال در کاتالونیا نیروهای اضافی به آن منطقه اعزام می کند.