دولت اسپانیا تصمیم کاتالونیا برای برگزاری رفراندوم استقلال را غیرقانونی خواند

07 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت اسپانیا، تصمیم دولت محلی کاتالونیا برای برگزاری رفراندوم استقلال در روز یکشنبه را غیرقانونی خوانده است و می گوید، از برگزاری چنین رفراندومی جلوگیری خواهد کرد. در همین حال هیاتی از سازمان ها و پارلمان های اروپائی، برای نظارت بر این رفراندوم وارد کاتالونیا شده اند.