بازتاب دستگیری رهبر جدایی طلب کاتالونیا؛ اعتراضات در بارسلون

07 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منطقۀ کاتالونيا در شمال اسپانيا در سايۀ دستگيری کارلس پوجدمون، رهبر جنبش استقلال طلب و رئيس برکنار شدۀ اين منطقه بار ديگر شاهد اعتراضات گستردۀ مردمی است.